تعمیر جلوبندی

تعمیر جلوبندی در محل هیوندا و کیا

جلو بندی خودرو بخش مهمی از خودرو می باشد.که مراکزی برای تعمیر آن به صورت تخصصی وجود دارد و افرادی که در این  مراکز جلوبندی سازی کار می کنند دارای مهارت بالایی هستند چون که جلوبندی خودرو از مهمترین بخش های خودرو است  در کنترل ماشین نقش اصلی را دارد.

جلوبندی خودرو به قسمت جلو و زیر خودرو گفته می شود.که وظیفه جلوبندی خودرو این است که باعث راحتی در رانندگی و تعلیق خودرو در هنگام حرکت خودرو می شود.و باعث می شود خودرو از جاهای ناهموار شود.سیستم تعلیق در خودرو با سیستم جلوبندی یکسری تفاوت هایی دارد.سیستم تعلیق شامل کمک فنر و چرخ های عقب خودرو می باشد.اما جلوبندی فقط شامل قسمت جلوی خودرو می شود مانند فرمان و میل فرمان.

چرخ های جلو باعث هدایت خودرو به طرفین می شود.سیستم تعلیق در جلو خودرو مهم تر از عقب خودرو می باشد.

جلوبندی هیوندا و کیا از چه قسمت ها و اجرایی تشکیل می شود ؟

جلوبندی خودرو اجزای مختلفی تشکیل شده است که مشکل در این قطعات و ناهماهنگی و خرابی در هریک از این قطعات باعث اشکال در هنگام رانندگی می شود که می تواند خطر های جبران ناپذیری به بار بیاورد .

 

 • اجزا و قطعات جلو بندی خودرو شامل
 • سیستم فرمان
 • سیستم تعلیق در جلو
 • اکسل
 • سیبک ها
 • فنر و کمک فنر های جلو
 • سگ دست و شغال دست
 • طبق
 • میل تعادل و میل موجگیر
 • بلبرینگ و توپی چرخ ها
 • سیستم چرخ ها

چه علائمی نشان دهنده ی خرابی جلوبندی خودرو می باشد ؟

 

*جلو بندی در تعادل خودرو نقش خیلی مهمی دارد.هنگامی که جلوبندی خودرو باعث خرابی و مشکل می شود راننده به راحتی می تواند تشخیص دهد که جلوبندی دچار آسیب شده است.این علائم شامل:

*فرمان خودرو در سرعت های مختلف به دلیل اینکه چرخ ها بالانس نیستند و به علت مشکل در سیبک ها بوجود می آید.

*هنگامی که از دست انداز و مانع های بلند عبور می کنیم صداهای زیادی از خودو به گوش می رسد که به علت خرابی در کمک فنر و میل تعادل ایجاد می شود.

*صداهایی مانند سوت از چرخ خودرو در هنگام دور زدن از پیچ جاده ها به علت خرابی در بلبرینگ چرخ ایجاد می شود.

*کشیده شدن فرمان خودرو به یک سمت که در هنگام رها کردن فرمان برای مدتی یک مسیر مستقیم می رود ایجاد می شود.

*انحراف و کج شدن خودرو به طرفین جاده از نشانه های خرابی و مشکل جلوبندی خودرو می باشد